Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
134 / 2010 privind aprobarea acordării indemnizației cuvenite persoanelor cu handicap grav, d-nei Lepșa Paraschiva 2010-03-24
127 / 2010 privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia monoparentală reprezentată de d-na Bucătaru Monica Cristina 2010-03-23
117 / 2010 privind numirea unui curator 2010-03-23
116 / 2010 privind desemnarea asistentului Vidrighin Adriana în vederea asistării în fața notarului public a d-lui Cernau Petru pentru încheierea unui act juridic de înstrăinare 2010-03-23
115 / 2010 privind aprobarea acordării ajutorului social pe luna martie 2010, familiilor/persoanelor singure din comuna Rășinari 2010-03-23
114 / 2010 privind convocarea Consiliului Local al comunei Rășinari, județul Sibiu, în ședința ordinară din 24 martie 2010 2010-03-18
113 / 2010 privind încetarea contractului individual de muncă nr. 19 / 01.05.2008 încheiat cu d-na Lepșa Paraschiva asistent personal al d-nului Lepșa Ioan 2010-03-03
112 / 2010 privind încetarea contractului individual de muncă nr. 14 / 01.05.2008 încheiat cu domnul Bozdoghină Ioan asistent personal al persoanei cu handicap grav Bozdoghină Polixenia 2010-03-03
111 / 2010 privind încetarea contractului de muncă nr. 28 / 01.03.2009 încheiat cu d-na Costea Ana asistent personal al persoanei cu handicap grav Lepșa Felicia Mihaela 2010-03-03
110 / 2010 privind încetarea contractului individual de muncă nr. 17 / 01.05.2008 încheiat cu d-na Crețu Anișoara asistent personal a doamnei Mingioiu Ana 2010-03-03