Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
48 / 2017 Hotărârea nr.48 privind insusirea Raportului de evaluare a imobilului - teren - curti constructii – in suprafata de 2902 mp, inscris in CF Rasinari 102435, nr. top. 102435, situat la Moara Doamnii, aflat in domeniul public al comunei Rasinari 2017-05-15
47 / 2017 Hotărârea nr.47 privind stabilirea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul bugetar 2017 2017-05-15
46 / 2017 Hotărârea nr.46 privind aprobarea situatiei financiar-contabile si a modului de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar corespunzator anului 2016 ale Regiei publice locale Ocolul Silvic Rasinari 2017-05-15
45 / 2017 Hotărârea nr.45 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI SRL pentru anul 2017 2017-05-15
44 / 2017 Hotărârea nr. 44 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2017-05-15
49 / 2017 bjnjmk 2017-05-10
43 / 2017 Hotărârea nr. 43 privind accesarea schemei de ajutor de stat ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice conservarea padurilor", aferenta masurii 15,,Servicii de silvomediu, servicii climatice conservarea padurilor", submasura 15.1 ,,Plati pentru angajamente de silvomediu" PNDR 2014 - 2020, pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniste 2017-05-05
42 / 2017 Hotărârea nr. 42 privind modificarea unor prevederi ale HCL al comunei Rasinari nr.44 din 25.04.2013 privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in comuna Rasinari 2017-05-05
41 / 2017 Hotărârea nr. 41 privind declansarea procedurii de selectie in vederea desemnarii membrilor consiliului de administratie la SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI SRL 2017-05-05
40 / 2017 Hotărârea nr. 40 privind numirea unor administratori provizorii la RA OCOLUL SILVIC RASINARI pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor 2017-05-05