Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
5 / 2017 Hotărârea nr.5 privind aprobarea documentaliei de urbanism faza P.U.Z. intocmita pentru constituirea unui trup intravilan cu functiunea de construire casa de vacanta, garaj, imprejmuire, bransamente utilitati si trecerea in intravilanul comunei Rasinari a terenului inscris in C.F.nr.102776 Rasinari nr.top 4568/81, proprietari Morariu Elena-Cristina si Morariu Mircea-Adrian domiciliati in Sibiu, str. Nicolae Balcescu, nr. 26 2017-02-06
4 / 2017 Hotărârea nr.4 privind aprobarea lucrarilor executate si aprobarea lucrarilor rest de executat pentru proiectul "Construire drumuri forestiere - Batrana Mica, Nanul , Bucsa, Valea Pinului ", conform Centralizatorului Situatii de lucrari si a Expertizei tehnice Drum Construire drumuri forestiere - Batrana Mica, Nanu, Bucsa, Valea Pinului 2017-02-06
3 / 2017 Hotărârea nr.3 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2017-02-06
2 / 2017 Hotărârea nr.2 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetului local pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2016 2017-01-12
1 / 2017 Hotărârea nr.1 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2017-01-12
134 / 2016 Hotărârea nr.134 privind aprobarea inchirierii pasunii alpine Serbanei aflata in domeniul privat al comunei Rasinari si a aplicarii procedurii de atribuire stabilita prin HCL al comunei Rasinari nr. 152/23.12.2014 cu modificarile ulterioare pentru inchirierea pasunii alpine Serbanei 2016-12-20
133 / 2016 Hotărârea nr.133 privind aprobarea stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2017 2016-12-20
132 / 2016 Hotărârea nr.132 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2016 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr. 4/26.01.2016 2016-12-20
131 / 2016 Hotărârea nr.131 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2016-12-20
130 / 2016 Hotărârea nr.130 privind aprobarea modificarii Anexei nr.5 - Planul tarifar pentru serviciul public – la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in comuna Rasinari aprobat prin HCL al comunei Rasinari nr. 44 din 25.04.2013 2016-12-06