Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2018 Hotărârea nr.26 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa ce se recolteaza din fondul forestier al comunei Rasinari in anul 2018 2018-02-27
25 / 2018 Hotărârea nr.25 privind aprobarea acordării de material lemnos pentru constructie destinat nevoilor proprii de construcţie si reparaţii ale persoanelor fizice 2018-02-27
24 / 2018 Hotărârea nr.24 privind aprobarea pentru anul de productie 2018 a Listei de partizi cu pretul maximal pentru licitatie prestari servicii exploatari forestiere din fondul forestier proprietate publica a comunei Rasinari 2018-02-27
23 / 2018 Hotărârea nr.23 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei publice locale Ocolul Silvic Rasinari pentru anul 2018 2018-02-27
22 / 2018 Hotărârea nr.22 privind stabilirea disponibilului de pajisti din domeniul privat al comunei Rasinari pe anul 2018 ce fac obiectul concesionarii/inchirierii 2018-02-27
21 / 2018 Hotărârea nr.21 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2018 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr.16/06.02.2018 2018-02-27
20 / 2018 Hotărârea nr.20 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2018-02-27
19 / 2018 Hotărârea nr.19 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Rasinari a unui teren proprietatea Statului Roman 2018-02-20
18 / 2018 Hotărârea nr.18 privind stabilirea tarifelor de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru spatiile de locuit sau a spatiilor cu alta destinatie apartinand comunei Rasinari care se vor percepe in anul 2018 2018-02-20
17 / 2018 Hotărârea nr.17 privind stabilirea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul bugetar 2018 2018-02-20