Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2018 Hotărârea nr.3 privind utilizarea excedentului bugetar in vederea acoperirii golului temporar de casa, pana la aprobarea bugetului local pentru anul 2018 2018-01-11
2 / 2018 Hotărârea nr.2 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetului local pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2017 2018-01-11
1 / 2018 Hotărârea nr. 1 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2018-01-11
128 / 2017 Hotărârea nr.128 privind validarea modificarii bugetului local pe anul 2017 aprobata prin Dispozitia Primarului Comunei Rasinari nr. 346 /20.12.2017 2017-12-29
127 / 2017 Hotărârea nr.127 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2017 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr. 7/21.03.2017 2017-12-29
126 / 2017 Hotărârea nr.126 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2018 2017-12-29
125 / 2017 Hot. nr. 125 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unui cabinet medical din cadrul Dispensarului Medical Uman din comuna Rasinari 2017-12-29
124 / 2017 Hotărârea nr.124 privind aprobarea planului de lucrari pentru munca neremunerata in prestata in folosul comunitatii de catre persoanele condamnate si a celor sanctionate contraventional, in anul 2018 2017-12-29
123 / 2017 Hot. nr. 123 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2017-12-29
122 / 2017 Hotărârea nr.122 privind avizarea documentaţiei de urbanism faza Plan Urbanistic de Detaliu „ Schimbare de destinatie din casa de vacanta in vila turistica, extindere, modernizare, reabilitare si mansardare constructie existenta P+E”, in comuna Rasinari , judetul Sibiu, trup. 22, CF Rasinari nr. 102452, nr. top. 9319/1/1, beneficiari Timplaru Constantin Adrian si Timplaru Maria Angelica 2017-11-29