Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
76 / 2018 Hotărârea nr.76 privind aprobarea studiului de oportunitate intocmit in vederea concesionarii prin licitatie publica a imobilului inscris in CF Rasinari nr.102878, nr. cadastral 102878, in vederea construirii unei Sali de ceremonii funerare 2018-07-31
75 / 2018 Hotărârea nr.75 privind aprobarea acordării de material lemnos pentru constructie destinat nevoilor proprii de construcţie si reparaţii ale persoanelor fizice 2018-07-31
74 / 2018 sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul II al anului 2018 2018-07-31
73 / 2018 Hotărârea nr.73 privind privind salarizarea functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rasinari si serviciilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Rasinari incepand cu data de 1 ianuarie 2018, stabilirea indemnizatiei lunare de sedinta si acordarea primei de vacanta 2018-07-31
72 / 2018 Hotărârea nr.72 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Rasinari si a institutiilor publice locale infiintate prin hotarari ale Consiliului local al comunei Rasinari 2018-07-31
71 / 2018 Hotărârea nr.71 privind modificarea Anexei nr.4 - Regulamentul de desfasurare a achizitiei directe - la HCL al comunei Rasinari nr.17/.02.2018 privind stabilirea Programului anual al achiziiilor publice pentru anul bugetar 2018 2018-07-31
70 / 2018 Hotărârea nr.70 privind aprobarea tarifului actualizat pentru serviciul de salubrizare pentru personae juridice ( agenti economici si institutii publice ) si a taxei pentru mediul rural si mediul urban 2018-07-31
69 / 2018 Hotărârea nr. 69 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2018-07-31
68 / 2018 Hotărârea nr.68 privind completarea Programului anual al Achizitiilor Publice aprobat pentru anul bugetar 2018 2018-06-27
67 / 2018 Hotărârea nr.67 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Rasinari si serviciilor publice de interes local 2018-06-27