Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
60 / 2017 Hotărârea nr.60 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2016 a SC “GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI “ SRL 2017-07-07
59 / 2017 Hotărârea nr.59 privind stabilirea unor masuri pentru implementarea prevederilor legale privind guvernanta corporativa la RA OCOLUL SILVIC RASINARI 2017-07-07
58 / 2017 Hotărârea nr.58 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea CEC BANK necesar obtinerii avansului in cadrul proiectului „ Construire gradinita cu program normal si prelungit ” , finantat din fonduri europene FEADR, submasura 7.2 -Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica 2017-07-07
57 / 2017 Hotărârea nr.57 privind avizarea documentaţiei de urbanism faza P.U.Z. întocmită pentru constituirea unui trup intravilan cu functiunea de construire casa de vacanta si pensiune turistica, imprejmuire teren, bransamente utilitati numai dupa initiere PUZ si RLU pentru constituire trup intravilan cu functiune de turism, servicii si agrement a terenului înscris în C.F.nr.103007 Răşinari nr.top 103007, proprietari Hancu Nicolae si Hancu Marioara domiciliati in Rasinari, nr. 707 2017-07-07
56 / 2017 Hotărârea nr.56 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Construire casa de vacanta si pensiune turistica, imprejmuire teren, bransamente utilitati ” in comuna Rasinari , zona Valari, f. nr., CF Rasinari nr. 103007, nr. top. 103007, beneficiari Hancu Nicolae si Hancu Marioara 2017-07-07
55 / 2017 Hotărârea nr.55 privind validarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de concesiune a imobilului inscris in CF Rasinari nr. 102435, nr. top. 102435 si aprobarea continutului contractului de concesiune ce se va incheia intre comuna Rasinari si SC PARMEN SRL cu sediul in Rasinari, nr. 494 2017-07-07
54 / 2017 Hotărârea nr.54 privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Asociatia de Apa “ Sibiu in vederea exercitarii de catre aceasta a calitatii de autoritate publica tutelara pentru Operatorul Regional SC APA-CANAL SA SIBIU 2017-07-07
53 / 2017 Hotărârea nr. 53 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2017-07-07
52 / 2017 Hotărârea nr.52 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2017 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr.7/21.03.2017 2017-06-30
51 / 2017 Hotărârea nr.51 privind aprobarea Componentei initiale a Planului de selectie a membrilor consiliului de administratie la REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC RASINARI 2017-06-30