Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
129 / 2016 Hotărârea nr.129 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2016 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr. 4/26.01.2016 2016-12-06
128 / 2016 Hotărârea nr.128 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat al comunei Rasinari, aprobarea continutului caietului de sarcini si a instructiunilor de participare la licitatia publica organizata in vederea inchirierii terenului inscris in CF Rasinari nr. 108, nr. top. 8679/2/2/46/1/1/2. cu destinatia de amenajare a unui depozit de material lemnos 2016-12-06
127 / 2016 Hotărârea nr.127 privind aprobarea vanzarii unui teren aflat in proprietatea privata a comunei Rasinari 2016-12-06
126 / 2016 Hotărârea nr.126 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Rasinari 2016-12-06
125 / 2016 Hotărârea nr.125 privind actualizarea Anexei 3 - Lista bunurilor din domeniul public si privat al Comunei Rasinari concesionate prin Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre SC Apa Canal SA Sibiu 2016-12-06
124 / 2016 Hotărârea nr. 124 privind aprobarea tarifului actualizat pentru serviciul de salubrizare pentru persoane juridice ( agenti economici si institutii publice ) si a taxei pentru mediul rural si mediul urban 2016-12-06
123 / 2016 Hotărârea nr.123 privind aprobarea Cartei de infratire si a Acordului de infratire a comunei Rasinari cu localitatea Civrieux din Franta 2016-12-06
122 / 2016 Hotărârea nr.122 privind aprobarea Cartei de infratire si a Acordului de infratire a comunei Rasinari cu localitatea Corjova, raionul Criuleni, din Republica Moldova 2016-12-06
121 / 2016 Hotărârea nr.121 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2016-12-06
116 / 2016 Hotărârea nr.116 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2016 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr. 4/26.01.2016 2016-11-10