Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
38 / 2018 Hotărârea nr.38 privind aprobarea completarii obiectului de activitate al SC GOSPODARIRE COMUNALA RASINARI SRL 2018-03-30
37 / 2018 Hotărârea nr.37 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rasinari 2018-03-30
36 / 2018 Hotărârea nr.36 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI SRL pentru anul 2018 2018-03-30
35 / 2018 Hotărârea nr.35 privind aprobarea Programului actiunilor din domeniul culturii si sportului in comuna Rasinari judetul Sibiu pe anul 2018 2018-03-30
34 / 2018 Hotărârea nr.34 privind aprobarea darii in administrare catre Ocolul Silvic Rasinari RA aflat in subordinea Consiliului local al comunei Rasinari , a drumului forestier Batrana Mica, Nanul, Bucsa, Valea Pinului aflat in domeniul public al comunei Rasinari 2018-03-30
33 / 2018 Hotărârea nr.33 privind completarea Programului anual al Achizitiilor Publice aprobat pentru anul bugetar 2018 2018-03-30
32 / 2018 Hotărârea nr.32 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2018 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr.16/06.02.2018 2018-03-30
31 / 2018 Hotărârea nr.31 privind aprobarea aprobarea cuantumului cotizatiei de membru al ADI ECO Sibiu al comunei Rasinari incepand cu anul 2017 2018-03-30
30 / 2018 Hotărârea nr.30 privind aprobarea cotizatiei anuale de membru al Filialei Judetene Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania pentru anul 2018 2018-03-30
29 / 2018 Hotărârea nr.29 privind organizarea retelei scolare de invatamant de stat in comuna Rasinari in anul scolar 2018 - 2019 2018-03-30