Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
121 / 2017 Hotărârea nr.121 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „ Schimbare de destinatie din casa de vacanta in vila turistica, extindere, modernizare, reabilitare si mansardare constructie existenta P+E”, in comuna Rasinari , judetul Sibiu, trup. 22, CF Rasinari nr. 102452, nr. top. 9319/1/1, beneficiari Timplaru Constantin Adrian si Timplaru Maria Angelica 2017-11-29
120 / 2017 Hotărârea nr.120 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2017 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr. 7/21.03.2017 2017-11-29
119 / 2017 Hotărârea nr.119 privind aprobarea pretului de vanzare pentru lemnul de foc si lemnul fasonat catre persoanele fizice, institutiile publice si unitatile de interes local tinand cont de pretul de referinta 2017-11-29
118 / 2017 Hot. nr. 118 privind completarea Programului anual al Achizitiilor Publice aprobat pentru anul bugetar 2017 2017-11-29
117 / 2017 Hotărârea nr.117 privind numirea administratului Societatii Comerciale Gospodarire Comunala Locala Rasinari SRL si aprobarea continutului contractului de mandat incheiat cu administratorul 2017-11-29
116 / 2017 Hotărârea nr.116 privind numirea membrilor in Consiliul de administratie al RA Ocolul Silvic Rasinari 2017-11-29
115 / 2017 Hotărârea nr.115 privind constatarea încetării de drept a contractului de concesiune nr. 3392/30.09.2004 şi aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a spaţiului rămas liber în vederea înfiinţării unui nou cabinet medical 2017-11-29
114 / 2017 Hotărârea nr.114 privind schimbarea unei denumiri in Tabelul nominal cuprinzand nomenclatorul stradal al comunei Rasinari aprobat ca Anexa nr. 11 la HCL al comunei Rasinari, judetul Sibiu nr. 118/27.10.2016, privind atribuirea de denumiri unor strazi noi in comuna Rasinari 2017-11-29
113 / 2017 Hot. nr. 113 privind aprobarea documentaţiei de urbanism faza P.U.Z. referitoare la constructia Centrului sportiv si cultural „Mentor „ Rasinari „ in comuna Rasinari , judetul Sibiu, CF Rasinari nr. 102876, nr. top. 100876, CF Rasinari nr. 102614, nr. top. 102614, CF Rasinari nr. 100292, nr. top. 4981, CF Rasinari nr. 4659, nr. top. 4985, CF Rasinari nr. 100762, nr. top. 4987, beneficiari Sandu Tudorel si Froman Marcela Mihaela, din Sibiu, str. Constantin Noica, sc. A, bl. 4, et. 2, ap. 6 2017-11-29
112 / 2017 Hotărârea nr.112 privind aprobarea documentaţiei de urbanism faza P.U.Z. întocmită pentru constituirea unui trup intravilan cu functiunea de „Construire casa de vacanta, anexe gospodaresti, garaj, imprejmuire, bransamente utilitati „ numai dupa initiere PUZ si RLU pentru constituire trup intravilan cu functiune de turism, a terenului înscris în C.F. nr.101111 Răşinari, nr.top 101111, proprietari Chirila Vergica si Chirila Cornel, domiciliati in Sibiu, str. Aleea Infanteristilor, nr. 1, bl.-, sc.C, et.1, ap. 32 2017-11-29