Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
39 / 2017 Hotărârea nr. 39 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa ce se recolteaza din fondul forestier al comunei Rasinari in anul 2017 2017-05-05
38 / 2017 Hotărârea nr. 38 privind aprobarea studiului de oportunitate intocmit in vederea concesionarii prin licitatie publica a imobilului inscris in CF Rasinari nr. 102435, nr. cadastral 102435 2017-05-05
37 / 2017 Hotărârea nr. 37 privind insusirea raportului de evaluare a imobilului inscris in CF Rasinari nr. 102435, nr. cadastral 102435 situat la Moara Doamnii , aflat in domeniul public al comunei Rasinari 2017-05-05
36 / 2017 Hotararea nr.36 privind aprobarea finantarii proiectului “Extinderea Statiei de Epurare si Retelelor de Canalizare in satul Corjova, raionul Criuleni “ propus de Comuna Corjova, Raionul Criuleni, din Republica Moldova 2017-05-05
35 / 2017 Hotărârea nr. 35 privind aprobarea Programului actiunilor din domeniul culturii si sportului in comuna Rasinari judetul Sibiu pe anul 2017 2017-05-05
34 / 2017 Hotărârea nr. 34 privind organizarea retelei scolare de invatamant de stat in comuna Rasinari in anul scolar 2017 - 2018 2017-05-05
33 / 2017 Hotărârea nr. 33 privind modificarea unor prevederi ale HCL al comunei Rasinari nr. 140 din 20.11.2008 privind stabilirea unor reguli pentru asigurarea si pastrarea curateniei si a ordinii pe teritoriul comunei Rasinari Rasinari, judetul Sibiu 2017-05-05
32 / 2017 Hotărârea nr. 32 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei publice locale Ocolul Silvic Rasinari pentru anul 2017 2017-05-05
31 / 2017 Hotărârea nr. 31 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 2017-05-05
30 / 2017 Hotărârea nr.30 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Schitului Sfintul loan lacob Romanul din Rasinari 2017-03-30