Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
66 / 2018 Hotărârea nr.66 privind insusirea Raportului de evaluare a imobilului - teren de 350 mp - inscris in CF Rasinari nr. 102878, nr. top. 102878 aflat in domeniul public al comunei Rasinari 2018-06-27
65 / 2018 Hotărârea nr.65 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2018 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr.16/06.02.2018 2018-06-27
64 / 2018 Hotărârea nr.64 privind modificarea Devizului general si indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Reabilitare sistem rutier strada Dosului in comuna Rasinari 2018-06-27
63 / 2018 Hotărârea nr. 63 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2018-06-27
62 / 2018 Hotărârea nr. 62 privind aprobarea modificarii Devizului general al proiectului Construire Gradinita cu program normal si prelungit Rasinari aprobat prin HCL al comunei Rasinari nr.97/29.10.2015 2018-05-31
61 / 2018 Hotărârea nr. 61 privind aprobarea listei de partizi cu propunerea privind pretul de pornire pentru licitatie ,,pe picior,, , cu strigare, care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a comunei Rasinari 2018-05-31
60 / 2018 Hotărârea nr. 60 privind avizarea documentatiei de urbanism faza P.U.Z. intocmita pentru constituirea unui trup intravilan cu functiunea de ,, Construire 2 pensiuni agroturistice ,, in comuna Rasinari, numai dupa initiere PUZ si RLU pentru construire trup intravilan cu functiunea de turism, servicii si agrement, in baza avizului de oportunitate, avizat si aprobat, pe terenul situat in zona Valari, f.nr. , CF Rasinari nr. 103132, nr. top. 103132, proprietari Namazi Heidi si Namazi Elena si CF Rasinari nr. 103224, nr. top. 103224, proprietari Burlacu Gheorghe si Burlacu Liliana 2018-05-31
59 / 2018 Hotărârea nr. 59 privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului pentru documentatia de urbanism Plan Urbanislic Zonal ,, Construire 2 pensiuni agroturistice ,, in comuna Rasinari, zona Valari , f. nr. , CF Rasinari nr. 103132, nr. top. 103132 , proprietari Namazi Heidi si Namazi Elena si CF Rasinari nr. 103224, nr. top. 103224, proprietari Burlacu Gheorghe si Burlacu Liliana 2018-05-31
58 / 2018 Hotărârea nr. 58 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2018 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr.16/06.02.2018 2018-05-31
57 / 2018 Hotărârea nr. 57 privind aprobarea Devizului general si indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului dotare instalatii hidranti interiori la Scoala Gimnaziala Sava Popovici Barcianu , comuna Rasinari, judetul Sibiu 2018-05-31