Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
20 / 2017 Hotărârea nr. 20 privind modificarea si completarea unor prevederi ale Hotararii Consiliului local al comunei Rasinari nr. 133/14.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2017 2017-03-27
19 / 2017 Hotărârea nr. 19 privind aprobarea organigramei şi a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Răşinari si a instituţiilor publice locale înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local al comunei Răşinari 2017-03-27
18 / 2017 Hotărârea nr. 18 privind aprobarea acordarii sprijinului financiar Parohiei ortodoxe romane Rasinari I 2017-03-27
17 / 2017 Hotărârea nr.17 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Răşinari pentru semestrul I 2017 2017-03-27
16 / 2017 Hotărârea nr. 16 privind aprobarea vanzarii unui teren aflat in proprietatea privata a comunei Rasinari 2017-03-27
15 / 2017 Hotărârea nr. 15 privind aprobarea Regulamentului-cadru de vanzare a bunurilor imobile proprietate privata a comunei Rasinari 2017-03-27
14 / 2017 Hotărârea nr. 14 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru Programul acţiunilor din domeniul culturii şi sportului în comuna Răşinari, judeţul Sibiu pe anul 2017 2017-03-27
13 / 2017 Hotărârea nr. 13 privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judetean Alba, ADI SALUBRIS Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu să semneze contractul 2017-03-27
12 / 2017 Hotărârea nr. 12 privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice 2017-03-27
11 / 2017 Hotărârea nr. 11 privind aprobarea tarifului actualizat pentru serviciul de salubrizare pentru persoane juridice ( agenti economici si institutii publice ) si a taxei pentru mediul rural si mediul urban 2017-03-27