Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
88 / 2017 Hotărârea nr.88 privind completarea listei cuprinzand inventarul domeniului public al comunei Rasinari 2017-09-18
87 / 2017 Hotărârea nr.87 privind avizarea documentaliei de urbanism faza P.U.Z. intocmita pentru constituirea unui trup intravilan cu functiunea de construire casa de vacanta si pensiune turistica, imprejmuire teren, bransamente utilitati numai dupa initiere PUZ si RLU pentru constituire trup intravilan cu functiune de agrement a terenului inscris in C.F.nr.l01111 Rasinari nr.top 101111 Chirila Vergica si Chirila Cornel, domiciliati in Sibiu 2017-09-18
86 / 2017 Hot. nr. 86 privind insugirea Raportului informarii si consultarii publicului pentru documentalia de urbanism Plan Urbanistic Zonal ,, Construire casa de vacanta, anexe gospodaresti, garaj, imprejmuire, baransamente utilitati ,, in comuna Rasinari, zona Tropini Vechi - Podul Gociului, f. nr,, CF 101111, nr. top. 101111, beneficiari Chirila Vergica si Chirila Cornel 2017-09-18
85 / 2017 Hotărârea nr.85 privind avizarea documentaliei de urbanism faza P.U.Z. intocmita pentru constituirea unui trup intravilan cu functiunea de construire casa de vacanta si pensiune turistica, imprejmuire teren, bransamente utilitati numai dupa initiere PUZ si RLU pentru constituire trup intravilan cu functiune de turism, servicii si agrement a terenului inscris in C.F.nr.103007 Rasinari nr.top l03007, proprietari Hancu Nicolae si Hancu Marioara domiciliati in Rasinari, nr. 707 2017-09-18
84 / 2017 Hotărârea nr. 84 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2017-09-18
83 / 2017 Hotărârea nr.83 privind aprobarea Devizului general si indicatorilor tehnico economici ai obiectivului Canalizare ape pluviale parau, strada Satul Nou, comuna Rasinari, judetul Sibiu 2017-08-30
82 / 2017 Hotărârea nr.82 privind aprobarea Devizului general si indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Reabilitare Scoala Octavian Goga, comuna Rasinari, judetul Sibiu 2017-08-30
81 / 2017 Hotărârea nr.81 privind modificarea unor prevederi ale HCL al comunei Rasinari nr. 70/27.07.2017 privind aprobarea efectuarii de catre o delegatie formata din 6 persoane din cadrul Primariei si consiliului local al comunei Rasinari a unei vizite in localitatea Civirieux- Franta in perioada 1-30 septembrie 2017 2017-08-30
80 / 2017 Hotărârea nr.80 privind completarea Programului anual al Achizitiilor Publice aprobat pentru anul bugetar 2017 2017-08-30
79 / 2017 Hotărârea nr.79 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2017 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr.7/21.03.2017 2017-08-30