Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
33 / 2017 Hotărârea nr. 33 privind modificarea unor prevederi ale HCL al comunei Rasinari nr. 140 din 20.11.2008 privind stabilirea unor reguli pentru asigurarea si pastrarea curateniei si a ordinii pe teritoriul comunei Rasinari Rasinari, judetul Sibiu 2017-05-05
32 / 2017 Hotărârea nr. 32 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei publice locale Ocolul Silvic Rasinari pentru anul 2017 2017-05-05
31 / 2017 Hotărârea nr. 31 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 2017-05-05
30 / 2017 Hotărârea nr.30 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Schitului Sfintul loan lacob Romanul din Rasinari 2017-03-30
29 / 2017 Hotărârea nr.29 privind modificarea unor prevederi ale HCL al comunei Rasinari nr. 27/21.03.2017 privind numirea unor administratori provizorii la SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI SRL pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor 2017-03-30
28 / 2017 Hotărârea nr. 28 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2017-03-30
27 / 2017 Hotărârea nr. 27 privind numirea unor administratori provizorii la RA OCOLUL SILVIC RASINARI pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor 2017-03-27
26 / 2017 Hotărârea nr. 26 privind numirea unor administratori provizorii la SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI SRL pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor 2017-03-27
25 / 2017 Hotărârea nr. 25 privind aprobarea inchirierii pasunii alpine Serbanei aflata in domeniul privat al comunei Rasinari si a aplicarii procedurii de atribuire stabilita prin HCL al comunei Rasinari nr. 152/23.12.2014 cu modificarile ulterioare pentru inchirierea pasunii alpine Serbanei 2017-03-27
24 / 2017 Hotărârea nr. 24 privind insusirea Raportului Primarului comunei Rasinari privind situatia gestionarii patrimoniului din domeniul public si privat al comunei Rasinari pe anul 2016 2017-03-27