Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
10 / 2017 Hotărârea nr. 10 privind aprobarea documentaţiei de urbanism faza P.U.Z. întocmită pentru constituirea unui trup intravilan cu functiunea de construire - casa de vacanta P+M, imprejmuire, bransamente, utilitati si trecerea în intravilanul comunei Răşinari a terenului înscris în C.F.nr.100091 Răşinari nr.top 100091 si CF Rasinari nr. 100919, nr. top. 100919, proprietari Angheluta Leonard Gabriel si Angheluta Maria Cristina domiciliati in Bucuresti, sector 2, Bld Ferdinand I, nr.178, bl.T 3, et.2, ap.11 2017-03-27
9 / 2017 Hotărârea nr. 9 privind aprobarea Planului propriu de analiza si acoperire a riscurilor pe raza comunei Rasinari 2017-03-27
8 / 2017 Hotărârea nr. 8 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari pe anul 2017 intocmit de catre Primarul comunei Rasinari, pentru repartizarea orelor de munca prestate de persoanele beneficiare de sume acordate ca ajutor social 2017-03-27
7 / 2017 Hotărârea nr. 7 privind aprobarea bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2017 2017-03-27
6 / 2017 Hotărârea nr. 6 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2017-03-27
5 / 2017 Hotărârea nr.5 privind aprobarea documentaliei de urbanism faza P.U.Z. intocmita pentru constituirea unui trup intravilan cu functiunea de construire casa de vacanta, garaj, imprejmuire, bransamente utilitati si trecerea in intravilanul comunei Rasinari a terenului inscris in C.F.nr.102776 Rasinari nr.top 4568/81, proprietari Morariu Elena-Cristina si Morariu Mircea-Adrian domiciliati in Sibiu, str. Nicolae Balcescu, nr. 26 2017-02-06
4 / 2017 Hotărârea nr.4 privind aprobarea lucrarilor executate si aprobarea lucrarilor rest de executat pentru proiectul "Construire drumuri forestiere - Batrana Mica, Nanul , Bucsa, Valea Pinului ", conform Centralizatorului Situatii de lucrari si a Expertizei tehnice Drum Construire drumuri forestiere - Batrana Mica, Nanu, Bucsa, Valea Pinului 2017-02-06
3 / 2017 Hotărârea nr.3 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2017-02-06
2 / 2017 Hotărârea nr.2 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetului local pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2016 2017-01-12
1 / 2017 Hotărârea nr.1 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2017-01-12