Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
48 / 2018 Hotărârea nr. 48 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului - teren de 350 mp - inscris in CF Rasinari nr.102878. nr. top. 102878, aflat in domeniul public al comunei Rasinari, in vederea realizarii unei capele mortuare 2018-04-27
47 / 2018 Hotărârea nr.47 privind aprobarea situatiei financiar-contabile si a modului de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar corespunzator anului 2017 ale Regiei publice locale Ocolul Silvic Rasinari 2018-04-27
46 / 2018 Hotărârea nr.46 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul I al anului 2018 2018-04-27
45 / 2018 Hotărârea nr.45 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2018 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr.16/06.02.2018 2018-04-27
44 / 2018 Hotărârea nr.44 privind aprobarea acordării de material lemnos pentru constructie destinat nevoilor proprii de construcţie si reparaţii ale persoanelor fizice 2018-04-27
43 / 2018 Hotărârea nr.43 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Rasinari a imobilului Scoala Generala Prislop si terenul aferent in suprafata de 1153 mp inscrise in CF Rasinari nr. 103760 nr. top. 6831/2, CF vechi 3811 2018-04-27
42 / 2018 Hotărârea nr.42 privind mandatarea primarului comunei Rasinari ca reprezentant al comunei Rasinari in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara\'.ECO" Sibiu sa voteze pentru aprobarea modificarii tarifului solicitat/a de operatorul de colectare si transport din zona 1 Sibiu S.C. SOMA S.R.L. 2018-04-27
41 / 2018 Hotărârea nr. 41 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2018-04-27
40 / 2018 Hotărârea nr.40 privind aprobarea inchirierii pasunii alpine Serbanei, pasune disponibila in anul 2018, prin atribuire directa, prin derogare de la procedura de atribuire stabilita prin HCL al comunei Rasinari nr. 152/23.12.2014 cu modificarile ulterioare 2018-03-30
39 / 2018 Hotărârea nr.39 privind stabilirea pretului manoperei/ora pentru lucrarile executate de SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI SRL. 2018-03-30