Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
78 / 2017 Hotărârea nr.78 privind aprobarea profilului Consiliului de administratie la Regia Autonoma Ocolul Silvic Rasinari 2017-08-30
77 / 2017 Hotărârea nr.77 privind aprobarea Componentei integrale a Planului de selectie a membrilor consiliului de administratie la REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC RASINARI 2017-08-30
76 / 2017 Hotărârea nr.76 privind actualizarea Anexei 3 - Lista bunurilor din domeniul public si privat al Comunei Rasinari concesionate prin Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre SC Apa Canal SA Sibiu 2017-08-30
75 / 2017 Hotărârea nr.75 privind aprobarea infratirii comunei Rasinari cu localitatea Sebechleby- Republica Slovacia 2017-08-30
74 / 2017 Hotărârea nr.74 privind aprobarea participarii comunei Rasinari la Programul National de Dezvoltare Rurala AXA 4 LEADER, masura 08-6B aferenta Planului de Dezvoltare al GAL Marginimea Sibiului 2017-08-30
73 / 2017 Hotărârea nr.73 privind revocarea Hotararii nr. 50/29.06.2017 a Consiliului local al comunei Rasinari privind aprobarea participarii comunei Rasinari la Programul Nationalde Dezvoltare Rurala AXA 4 LEADER/masura 08-6B aferenta Planului de Dezvoltare al GAL Marginimea Sibiului 2017-08-30
72 / 2017 Hotărârea nr.72 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice a domeniului public şi privat de interes local 2017-08-30
71 / 2017 Hotărârea nr.71 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2017-08-30
70 / 2017 Hotărârea nr.70 privind aprobarea efectuarii de catre o delegatie formata din 6 persoane din cadrul Primariei si consiliului local al comunei Rasinari a unei vizite in localitatea Civrieux -Franta in perioada 1-30 septembrie 2017 2017-07-31
69 / 2017 Hotărârea nr. 69 privind punerea în aplicare a Legii nr. 153/2017 și stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rasinari și al serviciilor publice subordonate 2017-07-31