Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
102 / 2017 Hotărârea nr.102 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul III al anului 2017 2017-10-31
101 / 2017 Hotararea. nr. 101 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul II al anului 2017 2017-10-31
100 / 2017 Hotărârea nr.100 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul I al anului 2017 2017-10-31
99 / 2017 Hotărârea nr. 99 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2017-10-31
98 / 2017 Hotărârea nr.98 privind avizarea documentaliei de urbanism faza P.U.7.. referitoare la constructia Centrului sportiv si cultural ,,Mentor ,, Rasinari ,. in comuna Rasinari , judetul Sibiu, CF Rasinari nr. 102876, nr. top. 102816, CF Rasinari nr. 102614, nr. top. 102614, CF Rasinari nr. 100292,nr. top.498l, CF Rasinari nr.4659, nr. top. 4985. CF Rasinari nr. 100762, nr. top. 4987, beneficiari Sandu Tudorel si Froman Marcela Mihaela. din Sibiu, str. Constantin Noica, sc. A, bl. 4, et,2, ap. 6 2017-09-29
97 / 2017 Hotararea. nr. 97 privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului pentru documentalia de urbanism Plan Urbanistic Zonal,, Construire centru sportiv si cultural ,,Mentor" Rasinari ,, in comuna Rasinari , judetul Sibiu, CF Rasinari nr. 102876, nr. top. 100876, CF Rasinari nr. 102614. nr. top. I 02614, CF Rasinari nr. 100292, nr. top, 4981, CF Rasinari nr. 4659, nr. top. 4985, CF Rasinari nr. 100762,nr. top. 4987, beneficiari Sandu Tudorel si Froman Marcela Mihaela 2017-09-29
96 / 2017 Hotărârea nr.96 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2017 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr.7/21.03.2017 2017-09-29
95 / 2017 Hotărârea nr. 95 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 2017-09-29
94 / 2017 Hotărârea nr.94 privind aprobarea asigurarii necesarului de lemn de foc si din volumul rezultat prin aplicarea celorlalte categorii de lucrari silvotehnice 2017-09-22
93 / 2017 Hotararea. nr. 93 privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii numiti la SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA SRL pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor 2017-09-22