Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
29 / 2017 Hotărârea nr.29 privind modificarea unor prevederi ale HCL al comunei Rasinari nr. 27/21.03.2017 privind numirea unor administratori provizorii la SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI SRL pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor 2017-03-30
28 / 2017 Hotărârea nr. 28 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2017-03-30
27 / 2017 Hotărârea nr. 27 privind numirea unor administratori provizorii la RA OCOLUL SILVIC RASINARI pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor 2017-03-27
26 / 2017 Hotărârea nr. 26 privind numirea unor administratori provizorii la SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI SRL pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor 2017-03-27
25 / 2017 Hotărârea nr. 25 privind aprobarea inchirierii pasunii alpine Serbanei aflata in domeniul privat al comunei Rasinari si a aplicarii procedurii de atribuire stabilita prin HCL al comunei Rasinari nr. 152/23.12.2014 cu modificarile ulterioare pentru inchirierea pasunii alpine Serbanei 2017-03-27
24 / 2017 Hotărârea nr. 24 privind insusirea Raportului Primarului comunei Rasinari privind situatia gestionarii patrimoniului din domeniul public si privat al comunei Rasinari pe anul 2016 2017-03-27
23 / 2017 Hotărârea nr. 23 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2016 2017-03-27
22 / 2017 Hotărârea nr. 22 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului – teren de 2902 mp – inscris in CF Rasinari nr.102434, nr. top. 102435, aflat in domeniul public al comunei Rasinari, in vederea realizarii unui spatiu de productie 2017-03-27
21 / 2017 Hotărârea nr. 21 privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile de locuit sau a spatiilor cu altă destinaţie apartinand comunei Răşinari care se vor percepe în anul 2017 2017-03-27
20 / 2017 Hotărârea nr. 20 privind modificarea si completarea unor prevederi ale Hotararii Consiliului local al comunei Rasinari nr. 133/14.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2017 2017-03-27