Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
128 / 2017 Hotărârea nr.128 privind validarea modificarii bugetului local pe anul 2017 aprobata prin Dispozitia Primarului Comunei Rasinari nr. 346 /20.12.2017 2017-12-29
127 / 2017 Hotărârea nr.127 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2017 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr. 7/21.03.2017 2017-12-29
126 / 2017 Hotărârea nr.126 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2018 2017-12-29
125 / 2017 Hot. nr. 125 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unui cabinet medical din cadrul Dispensarului Medical Uman din comuna Rasinari 2017-12-29
124 / 2017 Hotărârea nr.124 privind aprobarea planului de lucrari pentru munca neremunerata in prestata in folosul comunitatii de catre persoanele condamnate si a celor sanctionate contraventional, in anul 2018 2017-12-29
123 / 2017 Hot. nr. 123 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2017-12-29
122 / 2017 Hotărârea nr.122 privind avizarea documentaţiei de urbanism faza Plan Urbanistic de Detaliu „ Schimbare de destinatie din casa de vacanta in vila turistica, extindere, modernizare, reabilitare si mansardare constructie existenta P+E”, in comuna Rasinari , judetul Sibiu, trup. 22, CF Rasinari nr. 102452, nr. top. 9319/1/1, beneficiari Timplaru Constantin Adrian si Timplaru Maria Angelica 2017-11-29
121 / 2017 Hotărârea nr.121 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „ Schimbare de destinatie din casa de vacanta in vila turistica, extindere, modernizare, reabilitare si mansardare constructie existenta P+E”, in comuna Rasinari , judetul Sibiu, trup. 22, CF Rasinari nr. 102452, nr. top. 9319/1/1, beneficiari Timplaru Constantin Adrian si Timplaru Maria Angelica 2017-11-29
120 / 2017 Hotărârea nr.120 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2017 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr. 7/21.03.2017 2017-11-29
119 / 2017 Hotărârea nr.119 privind aprobarea pretului de vanzare pentru lemnul de foc si lemnul fasonat catre persoanele fizice, institutiile publice si unitatile de interes local tinand cont de pretul de referinta 2017-11-29