Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2018 Hotărârea nr.16 privind aprobarea bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2018. 2018-02-20
15 / 2018 Hotărârea nr.15 privind aprobarea Planului propriu de analiza si acoperire a riscurilor pe raza comunei Rasinari 2018-02-20
14 / 2018 Hotărârea nr.14 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari pe anul 2018 intocmit de catre Primarul comunei Rasinari, pentru repartizarea orelor de munca prestate de persoanele beneficiare de sume acordate ca ajutor social 2018-02-20
13 / 2018 Hotărârea nr.13 privind aprobarea documentaţiei de urbanism faza Plan Urbanistic de Detaliu „ Schimbare de destinatie din casa de vacanta in vila turistica, extindere, modernizare, reabilitare si etajare constructie existenta P+E”, in comuna Rasinari , judetul Sibiu, trup. 22, CF Rasinari nr. 102452, nr. top. 9319/1/1, beneficiari Timplaru Constantin Adrian si Timplaru Maria Angelica 2018-02-20
12 / 2018 Hotărârea nr.12 privind salarizarea functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rasinari si serviciilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Rasinari incepand cu data de 1 ianuarie 2018, stabilirea indemnizatiei lunare de sedinta si acordarea primei de vacanta 2018-02-20
11 / 2018 Hotărârea nr.11 privind exprimarea acordului pentru inchirierea unui spatiu din cadrul sediului Ocolului Silvic Rasinari pentru functionarea Asociatiei Administratorilor de Paduri din Romania 2018-02-20
10 / 2018 Hotărârea nr.10 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru Programul acţiunilor din domeniul culturii şi sportului în comuna Răşinari, judeţul Sibiu pe anul 2018. 2018-02-20
9 / 2018 Hotărârea nr.9 privind aprobarea pretului de pornire la licitatie al masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier propietate publică a comunei Rășinari 2018-02-20
8 / 2018 Hotărârea nr.8 privind aprobarea cotizatiei anuale de membru al Filialei Judetene Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania pentru anul 2018 2018-02-20
7 / 2018 Hotărârea nr.7 privind aprobarea contributiei pentru sustinerea Acordului de Cooperare pe servicii publice (Audit, Urbanism si administrativ ) a Filialei Judetene Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania 2018-02-20