Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
42 / 2018 Hotărârea nr.42 privind mandatarea primarului comunei Rasinari ca reprezentant al comunei Rasinari in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara\'.ECO" Sibiu sa voteze pentru aprobarea modificarii tarifului solicitat/a de operatorul de colectare si transport din zona 1 Sibiu S.C. SOMA S.R.L. 2018-04-27
41 / 2018 Hotărârea nr. 41 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2018-04-27
40 / 2018 Hotărârea nr.40 privind aprobarea inchirierii pasunii alpine Serbanei, pasune disponibila in anul 2018, prin atribuire directa, prin derogare de la procedura de atribuire stabilita prin HCL al comunei Rasinari nr. 152/23.12.2014 cu modificarile ulterioare 2018-03-30
39 / 2018 Hotărârea nr.39 privind stabilirea pretului manoperei/ora pentru lucrarile executate de SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI SRL. 2018-03-30
38 / 2018 Hotărârea nr.38 privind aprobarea completarii obiectului de activitate al SC GOSPODARIRE COMUNALA RASINARI SRL 2018-03-30
37 / 2018 Hotărârea nr.37 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rasinari 2018-03-30
36 / 2018 Hotărârea nr.36 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI SRL pentru anul 2018 2018-03-30
35 / 2018 Hotărârea nr.35 privind aprobarea Programului actiunilor din domeniul culturii si sportului in comuna Rasinari judetul Sibiu pe anul 2018 2018-03-30
34 / 2018 Hotărârea nr.34 privind aprobarea darii in administrare catre Ocolul Silvic Rasinari RA aflat in subordinea Consiliului local al comunei Rasinari , a drumului forestier Batrana Mica, Nanul, Bucsa, Valea Pinului aflat in domeniul public al comunei Rasinari 2018-03-30
33 / 2018 Hotărârea nr.33 privind completarea Programului anual al Achizitiilor Publice aprobat pentru anul bugetar 2018 2018-03-30