Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
56 / 2018 Hotărârea nr. 56 privind aprobarea aprobarea Devizului general si indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului montare instalatie de iluminat antipanica si siguranta la Scoala Gimnaziala Octavian Goga, comuna Rasinari, judetul Sibiu 2018-05-31
55 / 2018 Hotărârea nr.55 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Răşinari pentru semestrul I 2018 2018-05-31
54 / 2018 Hotărârea nr.54 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2017 a SC “GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI “ SRL 2018-05-31
53 / 2018 Hotărârea nr.53 privind aprobarea listei de loturi de masa lemnoasa care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a comunei Rasinari , cu propunerea privind pretul de pornire pentru licitatie ,,fasonat la drum auto" , in vederea valorificarii prin licitatie publica cu strigare 2018-05-31
52 / 2018 Hotărârea nr.52 privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare pentru SC APA CANAL SIBIU SA si aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice 2018-05-31
51 / 2018 Hotărârea nr.51 privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului pentru documentalia de urbanism Plan Urbanislic Zonal ,, Construire casa de vacanta, filigorie, imprejmuire teren, bransamente utilitati ,, in comuna Rasinari, zona Tropini Vechi-Podul Gociului, CF 101734,nr. top. 101734, Calborean Adriana Maria si Calborean Adrian 2018-05-31
50 / 2018 Hotărârea nr.50 privind privind aprobarea acordării de material lemnos pentru constructie destinat nevoilor proprii de construcţie si reparaţii ale persoanelor fizice 2018-05-31
49 / 2018 Hotărârea nr. 49 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2018-05-31
48 / 2018 Hotărârea nr. 48 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului - teren de 350 mp - inscris in CF Rasinari nr.102878. nr. top. 102878, aflat in domeniul public al comunei Rasinari, in vederea realizarii unei capele mortuare 2018-04-27
47 / 2018 Hotărârea nr.47 privind aprobarea situatiei financiar-contabile si a modului de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar corespunzator anului 2017 ale Regiei publice locale Ocolul Silvic Rasinari 2018-04-27