Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
120 / 2016 Hotărârea nr.120 hotarare privind aprobarea acordării de material lemnos pentru constructie destinat nevoilor proprii de construcţie si reparaţii ale persoanelor fizice 2016-11-02
119 / 2016 Hotărârea nr. 119 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul III al anului 2016 2016-11-02
118 / 2016 Hotărârea nr.118 privind atribuirea de denumiri unor strazi noi in comuna Rasinari si completarea nomenclatorului stradal 2016-11-02
117 / 2016 Hotărârea nr.117 privind completarea Programului anual al Achizitiilor Publice aprobat pentru anul bugetar 2016 2016-11-02
115 / 2016 Hotărârea nr. 115 privind aprobarea efectuarii de catre d-nul primar Bogdan Bucur si d-na consilier Olteanu Constanta-Carmen a unei vizite in localitatea Civrieux -Franta in perioada noiembrie-decembrie 2016 2016-11-02
114 / 2016 Hotărârea nr. 114 privind aprobarea efectuarii de catre d-nul primar Bogdan Bucur a unei vizite de lucru in Belgia -Bruxelles- la Parlamentul European, vizita organizata pentru primari, in perioada 7-9 noiembrie 2016 2016-11-02
113 / 2016 Hotărârea nr. 113 privind retragerea respectiv excluderea comunei Harseni din cadrul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara " Asociatia de Apa Sibiu" 2016-11-02
112 / 2016 Hotărârea nr.112 privind aprobarea organigramei şi a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Răşinari si a instituţiilor publice locale înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local al comunei Răşinari 2016-11-02
111 / 2016 Hotărârea nr.111 privind insusirea si adoptarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de urbanism, cadastru si topografie 2016-11-02
110 / 2016 Hotărârea nr.110 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2016-11-02