Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
47 / 2012 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2011 a SC “GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI “ SRL 2012-05-24
46 / 2012 privind completarea Consiliului Local al Comunei Rasinari constituit la data de 18 iunie 2008 2012-05-24
45 / 2012 privind validarea mandatului de consilier local in Consiliul Local al Comunei Rasinari al d-lui Hancu Petru 2012-05-24
44 / 2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2012-05-24
42 / 2012 privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului român şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului –Autoritaea Naţională pentru Sport şi Tineret- Direcţia Jud 2012-03-29
39 / 2012 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui spatiu 2012-03-29
38 / 2012 privind acceptarea participării la aprobarea Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2012-03-29
37 / 2012 privind stabilirea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul bugetar 2012 2012-03-29
36 / 2012 privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile de locuit sau cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din fondul locativ al comunei Răşinari 2012-03-29
35 / 2012 privind constituirea structurii comunitare consultative în vederea identificării nevoilor globale ale comunităţii şi soluţionării a nivel local la problemelor sociale care privesc copii 2012-03-29