Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
5 / 2010 privind aprobarea modificarii unor prevederi ale Hoatararii Consiliului Local nr. 126/8 octombrie 2009 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Rasinari 2010-01-21
4 / 2010 privind aprobarea incheierii unui act aditional pentru prelungirea duratei Acordului/Contractului de munca al personalului incadrat in aparatul de specialitate al Primarului comunei Rasinari si al personalului incadrat in institutiile 2010-01-21
3 / 2010 privind stabilirea tarifelor de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru spatiile de locuit sau cu alta destinatie decat aceea de locuinta din fondul locativ al comunei Rasinari 2010-01-21
2 / 2010 privind aprobarea taxelor speciale pentru anul 2010 2010-01-21
1 / 2010 privind alegerea presedintelui de sedinta 2010-01-21
142 / 2009 privind aprobarea intocmirii unui proiect pentru accesarea de fonduri din masura 313 " Incurajarea activitatilor turistice" finantata prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2009-10-29
141 / 2009 privind aprobarea Contractului de asociere al unitatilor administrativ-teritoriale membre ADI ECO SIBIU pentru "Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Sibiu" 2009-10-29
140 / 2009 privind aprobarea Actului aditional la Statutul si a Actului Aditional la Actul Constitutiv al ADI ECO SIBIU precum si a cotizatiei pentru anul 2010 a membrilor ADI ECO SIBIU 2009-10-29
139 / 2009 privind aprobarea bugetului Asociatiei de Dezvolatare Intercomunitara "Eco sibiu" pe anul 2009 si a cotizatiei de membru pentru anul 2009 2009-10-29
137 / 2009 Hotararea nr. 137 activitati economico- financiare si comert agricultura, amenajarea teritorului si urbanism a Consiliului Local al comunei Rasinari 2009-10-29