Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
33 / 2012 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FONDULUI NATIONAL DE GARANTIE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII S.A.-IFN(FNGCIMM – S.A.-IFN) 2012-03-29
31 / 2012 privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.3 din 02.02.2012 2012-03-29
30 / 2012 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico - economici ai Devizului privind obiectivul Construire piata agroalimentara si amenajare piata. 2012-03-29
29 / 2012 privind aprobarea documenatiei tehnico-economica si indicatorilor tehnico – economici ai Devizului general privind obiectivul reabilitare strada Copacele 2012-03-29
28 / 2012 privind organizarea retelei scolare de invatamant de stat in comuna Rasinari in anul scolar 2012 – 2013 2012-03-29
27 / 2012 privind conferirea titlului de cetatean de onoare al comunei Rasinari d-lui George Brăiloiu 2012-03-29
26 / 2012 privind completarea Consiliului Local al Comunei Rasinari constituit la data de 18 iunie 2008 2012-03-29
25 / 2012 privind validarea mandatului de consilier local in Consiliul Local al Comunei Rasinari al Rasinari al d-lui Bratu Stan 2012-03-29
24 / 2012 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier a d-lui Iliu Ioan si declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta in Consiliul Local al Comunei Rasinari 2012-03-29
23 / 2012 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier a d-lui Bratu Petru si declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta in Consiliul Local al Comunei Rasinari 2012-03-29