Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
113 / 2012 privind stabilirea nivelului fondului de accesibilizare a padurilor constituit la nivelul Ocolului Silvic Rasinari RA 2012-11-08
111 / 2012 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul III al anului 2012 2012-11-08
110 / 2012 aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2012 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr. 2/2.02.2012 2012-11-08
109 / 2012 privind completarea Programului anual al Achizitiilor Publice aprobat pentru anul bugetar 2012 2012-11-08
108 / 2012 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 3574/4.10.2002/6492/8.10.2002 si incheierea in acest sens a unui act aditional la contract 2012-11-08
106 / 2012 privind numirea ca diriginte de santier pentru implementarea proiectului Marginimea Sibiului - Destinaţie Europeana de Excelenţă a d-lui Beche Florin 2012-10-24
105 / 2012 privind revocarea Hotărârii nr.101 privind numirea ca diriginte de santier pentru implementarea proiectului Marginimea Sibiului - Destinaţie Europeana de Excelenţă a d-lui Fuior Vioctor Dorin 2012-10-24
104 / 2012 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2012 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr. 2/2.02.2012 2012-10-24
101 / 2012 privind numirea ca diriginte de santier pentru implementarea proiectului Marginimea Sibiului - Destinaţie Europeana de Excelenţă a d-lui Fuior Vioctor Dorin 2012-09-27
100 / 2012 privind aprobarea stabilirii cotizaţiei pentru membrii Asociaţiei GAL Mărginimea Sibiului 2012-09-27