Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
11 / 2012 privind conferirea titlului de cetaţean de onoare al comunei Rasinari 2012-02-28
6 / 2012 privind aprobarea caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire intocmite pentru concesionarea unei suprafete de 89 mp din spatiul situat la parterul Dispensarului Medical al comunei Rasinari, inscris in CF Rasinari 100558 C1- 2012-02-06
9 / 2012 privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare 2012-02-02
7 / 2012 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari pe anul 2012 intocmit de catre Primarul comunei Rasinari, pentru repartizarea orelor de munca prestate de persoanele beneficiare de sume acordate ca ajutor social 2012-02-02
5 / 2012 privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului local al comunei Răşinari de aprobare a Studiului de oportunitate intocmit in vederea concesionarii prin licitatie publica a imobilului inscris in CF Rasinari nr. 1 2012-02-02
4 / 2012 privind acordarea unui mandat Primarului comunei Rasinari de a vota favorabil pentru primirea de noi membrii in „Asociatia de apa Sibiu“ 2012-02-02
36 / 2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici cuprinsi in Devizul general pentru lucrarea Reabilitare drum comunal Rasinari – Trainei DC 62, si in Devizul general pentru lucrarea Reabilitare si modernizare 13 strazi comunal 2011-03-31
69 / 2010 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale pe anii 2010-2013, a Codului Etic al personalului cere ofera servicii sociale si a Cartei Drepturilor Beneficiarilor de asistenta sociala din partea Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 2010-09-02
68 / 2010 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Rasinari nr. 33/8.05.2007 2010-09-02
67 / 2010 privind rectificarea bugetului local al comunei Rasinari aprobat pentru anul 2010 2010-09-02