Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2010 privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Contruiriea de drumuri forestiere pentru accesibilitatea fondului forestier apartinand comunei Rasinari" 2010-03-24
18 / 2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei publice locale Ocolul Silvic "Rasinari" pentru anul 2010 2010-03-24
11 / 2010 privind aprobarea bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2010 2010-02-18
10 / 2010 privind aprobarea organigramei si a numarului de personal ale aparatului de specialitatea al Primarului comunei Rasinari, ale aparatului permanent, ale institutiilor si ale serviciilor publice de interes local pentru anul 2010 2010-02-18
9 / 2010 privind alegerea presedintelui de sedinta 2010-02-18
8 / 2010 privind modificarea HCL nr. 138/29 octombrie 2009 2010-02-04
7 / 2010 privind modificarea si completarea H.C.L. al comunei Rasinari nr.138/29 octombrie 2009 2010-02-04
6 / 2010 privind alegerea presedintelui de sedinta 2010-02-04
5 / 2010 privind aprobarea modificarii unor prevederi ale Hoatararii Consiliului Local nr. 126/8 octombrie 2009 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Rasinari 2010-01-21
4 / 2010 privind aprobarea incheierii unui act aditional pentru prelungirea duratei Acordului/Contractului de munca al personalului incadrat in aparatul de specialitate al Primarului comunei Rasinari si al personalului incadrat in institutiile 2010-01-21