Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
68 / 2010 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Rasinari nr. 33/8.05.2007 2010-09-02
67 / 2010 privind rectificarea bugetului local al comunei Rasinari aprobat pentru anul 2010 2010-09-02
66 / 2010 privind alegerea presedintelui de consiliu 2010-09-02
40 / 2010 privind aprobarea acordarii de material lemnos pentru constructie destinat nevoilor proprii de constructie si reparatii ale persoanelor fizice 2010-05-20
39 / 2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici intocmiti pentru lucrarea " Reabilitare retea de canalizare pentru ape pluviale pe strada Bozilor" din comuna Rasinari, judetul Sibiu 2010-05-20
38 / 2010 privind aprobarea sustinerii derularii programului "Biblionet - lumea in biblioteca mea" in cadrul Bibliotecii Comunale Rasinari 2010-05-20
37 / 2010 privind aprobarea dezlipirii unui imobil aflat in proprietatea comunei Rasinari 2010-05-20
36 / 2010 privind completarea Consilului Local al Comunei Rasinari constituit la data de 18 iunie 2008 2010-05-20
35 / 2010 privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Comunei Rasinari al d-lui Bucurel Stan 2010-05-20
34 / 2010 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier a d-lui Filip Traian Lazar si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in Consiliul Local al Comunei Rasinari 2010-05-20