Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
29 / 2012 privind aprobarea documenatiei tehnico-economica si indicatorilor tehnico – economici ai Devizului general privind obiectivul reabilitare strada Copacele 2012-03-29
28 / 2012 privind organizarea retelei scolare de invatamant de stat in comuna Rasinari in anul scolar 2012 – 2013 2012-03-29
27 / 2012 privind conferirea titlului de cetatean de onoare al comunei Rasinari d-lui George Brăiloiu 2012-03-29
26 / 2012 privind completarea Consiliului Local al Comunei Rasinari constituit la data de 18 iunie 2008 2012-03-29
25 / 2012 privind validarea mandatului de consilier local in Consiliul Local al Comunei Rasinari al Rasinari al d-lui Bratu Stan 2012-03-29
24 / 2012 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier a d-lui Iliu Ioan si declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta in Consiliul Local al Comunei Rasinari 2012-03-29
23 / 2012 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier a d-lui Bratu Petru si declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta in Consiliul Local al Comunei Rasinari 2012-03-29
22 / 2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2012-03-29
32 / 2012 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului „ Marginimea Sibiului-Destinatie Europeana de Excelenta„ finantat prin fonduri FEADR, Masura 313- „Incurajareaa activitatilor turistice” 2012-02-29
21 / 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei publice locale Ocolul Silvic Rasinari pentru anul 2012 2012-02-28