Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
50 / 2012 privind incetarea dreptului de folosinta al SCC IOMCOOP SA Sibiu asupra terenului inscris in CF Rasinari nr. 100985, nr.top. 8679/2/1 2012-05-24
49 / 2012 privind aprobarea situatiei financiar-contabile si a modului de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar corespunzator anului 2011 ale Regiei publice locale Ocolul Silvic Rasinari 2012-05-24
48 / 2012 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de mandat incheiat cu d-nul Muntean Ioan, administrator al Societatii Comerciale “GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI “ SRL 2012-05-24
47 / 2012 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2011 a SC “GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI “ SRL 2012-05-24
46 / 2012 privind completarea Consiliului Local al Comunei Rasinari constituit la data de 18 iunie 2008 2012-05-24
45 / 2012 privind validarea mandatului de consilier local in Consiliul Local al Comunei Rasinari al d-lui Hancu Petru 2012-05-24
44 / 2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2012-05-24
42 / 2012 privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului român şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului –Autoritaea Naţională pentru Sport şi Tineret- Direcţia Jud 2012-03-29
39 / 2012 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui spatiu 2012-03-29
38 / 2012 privind acceptarea participării la aprobarea Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2012-03-29