Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2012 privind completarea, modificarea si aprobarea unor prevederi ale Hotărârii nr.76 din 18.11.2004 privind aprobarea Metodologiei de valorificare material lemnos din vegetaţia aflată în fondul forestier 2012-02-28
17 / 2012 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare, a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2011 2012-02-28
16 / 2012 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Rasinari si a institutiilor publice locale infiinţate prin hotarari ale Consiliului local al comunei Rasinari 2012-02-28
15 / 2012 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2012 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr.2/2.02.2012 2012-02-28
14 / 2012 privind stabilirea cuantumului si numarului burselor acordate din bugetul comunei Rasinari elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Rasinari 2012-02-28
13 / 2012 hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Rasinari „ d - lui profesor Eugene van Itteberg 2012-02-28
12 / 2012 privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare al comunei Rasinari„ domnului academician Eugen Simion 2012-02-28
11 / 2012 privind conferirea titlului de cetaţean de onoare al comunei Rasinari 2012-02-28
6 / 2012 privind aprobarea caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire intocmite pentru concesionarea unei suprafete de 89 mp din spatiul situat la parterul Dispensarului Medical al comunei Rasinari, inscris in CF Rasinari 100558 C1- 2012-02-06
9 / 2012 privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare 2012-02-02