Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2012 privind completarea Consiliului Local al Comunei Rasinari constituit la data de 18 iunie 2008 2012-03-29
25 / 2012 privind validarea mandatului de consilier local in Consiliul Local al Comunei Rasinari al Rasinari al d-lui Bratu Stan 2012-03-29
24 / 2012 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier a d-lui Iliu Ioan si declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta in Consiliul Local al Comunei Rasinari 2012-03-29
23 / 2012 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier a d-lui Bratu Petru si declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta in Consiliul Local al Comunei Rasinari 2012-03-29
22 / 2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2012-03-29
32 / 2012 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului „ Marginimea Sibiului-Destinatie Europeana de Excelenta„ finantat prin fonduri FEADR, Masura 313- „Incurajareaa activitatilor turistice” 2012-02-29
21 / 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei publice locale Ocolul Silvic Rasinari pentru anul 2012 2012-02-28
20 / 2012 privind aprobarea organigramei Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Raşinari pentru anul 2012 2012-02-28
19 / 2012 privind completarea, modificarea si aprobarea unor prevederi ale Hotărârii nr.76 din 18.11.2004 privind aprobarea Metodologiei de valorificare material lemnos din vegetaţia aflată în fondul forestier 2012-02-28
17 / 2012 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare, a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2011 2012-02-28