Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2010 privind aprobarea Programului de ocupare temporara a fortei de munca pe anul 2010 conform prevederilor Legii nr, 76/2002 2010-03-24
25 / 2010 privind insusirea continutului tranzactiei judiciare propusa a se incheia in cadrul dosarului nr. 9183/306/2009 aflat pe rol la Judecatoria Sibiu 2010-03-24
24 / 2010 privind aprobarea acordarii de material lemnos pentru constructiie destinat nevoilor proprii de constructie si reparatii ale persoanelor fizice 2010-03-24
23 / 2010 privind aprobarea asocierii comunei Rasinari ca membru asociat in Asociatia Propietarilor de terenuri si de animale Rasinari 2010-03-24
22 / 2010 privind insusirea variantei finalei a proiectului stemei comunei Rasinari, judetul Sibiu 2010-03-24
21 / 2010 privind aprobarea contributiei financiare din bugetul local al comunei Rasinari la cheltuielile eligibile si neeligibile determinate de implementarea proiectului 2010-03-24
20 / 2010 privind modificarea HCL al comunei Rasinari nr.2/14.01.2009 si aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre comuna Rasinari, Consiliul Judetean Sibiu si Asociatia Turismului Sibian in vederea implementarii activitatilor aferente proiectului Marginimea Sibiului-Destinatie Europeana de Excelenta - Promovarea produselor si a activitatilor de marketing specifice" 2010-03-24
19 / 2010 privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Contruiriea de drumuri forestiere pentru accesibilitatea fondului forestier apartinand comunei Rasinari" 2010-03-24
18 / 2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei publice locale Ocolul Silvic "Rasinari" pentru anul 2010 2010-03-24
11 / 2010 privind aprobarea bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2010 2010-02-18