Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
4 / 2012 privind acordarea unui mandat Primarului comunei Rasinari de a vota favorabil pentru primirea de noi membrii in „Asociatia de apa Sibiu“ 2012-02-02
36 / 2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici cuprinsi in Devizul general pentru lucrarea Reabilitare drum comunal Rasinari – Trainei DC 62, si in Devizul general pentru lucrarea Reabilitare si modernizare 13 strazi comunal 2011-03-31
69 / 2010 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale pe anii 2010-2013, a Codului Etic al personalului cere ofera servicii sociale si a Cartei Drepturilor Beneficiarilor de asistenta sociala din partea Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 2010-09-02
68 / 2010 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Rasinari nr. 33/8.05.2007 2010-09-02
67 / 2010 privind rectificarea bugetului local al comunei Rasinari aprobat pentru anul 2010 2010-09-02
66 / 2010 privind alegerea presedintelui de consiliu 2010-09-02
40 / 2010 privind aprobarea acordarii de material lemnos pentru constructie destinat nevoilor proprii de constructie si reparatii ale persoanelor fizice 2010-05-20
39 / 2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici intocmiti pentru lucrarea " Reabilitare retea de canalizare pentru ape pluviale pe strada Bozilor" din comuna Rasinari, judetul Sibiu 2010-05-20
38 / 2010 privind aprobarea sustinerii derularii programului "Biblionet - lumea in biblioteca mea" in cadrul Bibliotecii Comunale Rasinari 2010-05-20
37 / 2010 privind aprobarea dezlipirii unui imobil aflat in proprietatea comunei Rasinari 2010-05-20