Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
10 / 2010 privind aprobarea organigramei si a numarului de personal ale aparatului de specialitatea al Primarului comunei Rasinari, ale aparatului permanent, ale institutiilor si ale serviciilor publice de interes local pentru anul 2010 2010-02-18
9 / 2010 privind alegerea presedintelui de sedinta 2010-02-18
8 / 2010 privind modificarea HCL nr. 138/29 octombrie 2009 2010-02-04
7 / 2010 privind modificarea si completarea H.C.L. al comunei Rasinari nr.138/29 octombrie 2009 2010-02-04
6 / 2010 privind alegerea presedintelui de sedinta 2010-02-04
5 / 2010 privind aprobarea modificarii unor prevederi ale Hoatararii Consiliului Local nr. 126/8 octombrie 2009 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Rasinari 2010-01-21
4 / 2010 privind aprobarea incheierii unui act aditional pentru prelungirea duratei Acordului/Contractului de munca al personalului incadrat in aparatul de specialitate al Primarului comunei Rasinari si al personalului incadrat in institutiile 2010-01-21
3 / 2010 privind stabilirea tarifelor de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru spatiile de locuit sau cu alta destinatie decat aceea de locuinta din fondul locativ al comunei Rasinari 2010-01-21
2 / 2010 privind aprobarea taxelor speciale pentru anul 2010 2010-01-21
1 / 2010 privind alegerea presedintelui de sedinta 2010-01-21