Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
137 / 2009 Hotararea nr. 137 activitati economico- financiare si comert agricultura, amenajarea teritorului si urbanism a Consiliului Local al comunei Rasinari 2009-10-29
136 / 2009 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale, alte taxe asimilate acestora precum si ale amenzilor pentru anul fiscal 2010 2009-10-29
131 / 2009 privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic Zonal si Regulament local de urbanism - constituire trup intravilan zona turistica si de agrement zona Valari, comuna Rasinari" 2009-10-29
130 / 2009 privind rectificarea bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2009 2009-10-29
129 / 2009 privind alegerea presedintelui de sedinta 2009-10-29
111 / 2009 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal si Regulament Local de Urbanism " Constituire trup intravilan ansamblu de locuinte P+1 E" pe terenul inscris in C.F. nr. 3457 Rasinari nr. top 5607 2009-09-17
109 / 2009 privind alegerea presedintelui de sedinta 2009-09-17
75 / 2009 privind avizarea documentatiei "Intocmire Plan Urbanistic Zonal in vederea constituirii trup intravilan zona turistica si de agrement" 2009-06-30
74 / 2009 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal " Ansamblu locuinte P+1 Rasinari, pe terenul inscris in CF nr. 3457 Rasinari, nr. top 5607 2009-06-30
45 / 2009 privind aprobarea vanzarii unui teren reprezentand curte si gradina, apartinand domeniului privat al comunei Rasinari, judetul Sibiu 2009-05-28