Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
129 / 2009 privind alegerea presedintelui de sedinta 2009-10-29
111 / 2009 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal si Regulament Local de Urbanism " Constituire trup intravilan ansamblu de locuinte P+1 E" pe terenul inscris in C.F. nr. 3457 Rasinari nr. top 5607 2009-09-17
109 / 2009 privind alegerea presedintelui de sedinta 2009-09-17
75 / 2009 privind avizarea documentatiei "Intocmire Plan Urbanistic Zonal in vederea constituirii trup intravilan zona turistica si de agrement" 2009-06-30
74 / 2009 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal " Ansamblu locuinte P+1 Rasinari, pe terenul inscris in CF nr. 3457 Rasinari, nr. top 5607 2009-06-30
45 / 2009 privind aprobarea vanzarii unui teren reprezentand curte si gradina, apartinand domeniului privat al comunei Rasinari, judetul Sibiu 2009-05-28
44 / 2009 privind aprobarea acordarii de material lemnos pentru constructie destinat nevoilor proprii de constructie si reparatii ale persoanelor fizice 2009-05-28
43 / 2009 privind aprobarea listei preturilor de vanzare masa lemnoasa practicate de catre Regia publica locala Ocolul Silvic "Rasinari" pentru anul 2009 2009-05-28
42 / 2009 privind aprobarea situatiei financiar-contabile si a modului de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar corespunzator anului 2008 ale Regiei publice locale Ocolul Silvic "Rasinari" 2009-05-28
41 / 2009 privind mandatarea Primarului comunei Rasinari pentru a promova o actiune in justitie prin care sa se pronunte incetarea duratei contractului de inchiriere nr. 3794 din 26 octombrie 2004 2009-05-28