Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
142 / 2009 privind aprobarea intocmirii unui proiect pentru accesarea de fonduri din masura 313 " Incurajarea activitatilor turistice" finantata prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2009-10-29
141 / 2009 privind aprobarea Contractului de asociere al unitatilor administrativ-teritoriale membre ADI ECO SIBIU pentru "Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Sibiu" 2009-10-29
140 / 2009 privind aprobarea Actului aditional la Statutul si a Actului Aditional la Actul Constitutiv al ADI ECO SIBIU precum si a cotizatiei pentru anul 2010 a membrilor ADI ECO SIBIU 2009-10-29
139 / 2009 privind aprobarea bugetului Asociatiei de Dezvolatare Intercomunitara "Eco sibiu" pe anul 2009 si a cotizatiei de membru pentru anul 2009 2009-10-29
137 / 2009 Hotararea nr. 137 activitati economico- financiare si comert agricultura, amenajarea teritorului si urbanism a Consiliului Local al comunei Rasinari 2009-10-29
136 / 2009 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale, alte taxe asimilate acestora precum si ale amenzilor pentru anul fiscal 2010 2009-10-29
131 / 2009 privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic Zonal si Regulament local de urbanism - constituire trup intravilan zona turistica si de agrement zona Valari, comuna Rasinari" 2009-10-29
130 / 2009 privind rectificarea bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2009 2009-10-29
129 / 2009 privind alegerea presedintelui de sedinta 2009-10-29
111 / 2009 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal si Regulament Local de Urbanism " Constituire trup intravilan ansamblu de locuinte P+1 E" pe terenul inscris in C.F. nr. 3457 Rasinari nr. top 5607 2009-09-17