Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
109 / 2009 privind alegerea presedintelui de sedinta 2009-09-17
75 / 2009 privind avizarea documentatiei "Intocmire Plan Urbanistic Zonal in vederea constituirii trup intravilan zona turistica si de agrement" 2009-06-30
74 / 2009 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal " Ansamblu locuinte P+1 Rasinari, pe terenul inscris in CF nr. 3457 Rasinari, nr. top 5607 2009-06-30
45 / 2009 privind aprobarea vanzarii unui teren reprezentand curte si gradina, apartinand domeniului privat al comunei Rasinari, judetul Sibiu 2009-05-28
44 / 2009 privind aprobarea acordarii de material lemnos pentru constructie destinat nevoilor proprii de constructie si reparatii ale persoanelor fizice 2009-05-28
43 / 2009 privind aprobarea listei preturilor de vanzare masa lemnoasa practicate de catre Regia publica locala Ocolul Silvic "Rasinari" pentru anul 2009 2009-05-28
42 / 2009 privind aprobarea situatiei financiar-contabile si a modului de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar corespunzator anului 2008 ale Regiei publice locale Ocolul Silvic "Rasinari" 2009-05-28
41 / 2009 privind mandatarea Primarului comunei Rasinari pentru a promova o actiune in justitie prin care sa se pronunte incetarea duratei contractului de inchiriere nr. 3794 din 26 octombrie 2004 2009-05-28
40 / 2009 privind aprobarea statelor de functii ale aparatului propriu de specialitate, ale aparatului permanent al Consiliului Local al comunei Rasinari, ale serviciilor publice si ale institutiilor publice subordonate acestuia 2009-05-28
39 / 2009 pentru aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice in vederea accesarii de fonduri din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurala - Masura 322 "Renovarea si dezvoltarea satelor" 2009-05-28