Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
38 / 2009 privind rectificarea bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2009 2009-05-28
37 / 2009 privind alegerea presedintelui de sedinta 2009-05-28
36 / 2009 privind modificarea si completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare ce urmeaza a fi incheiat intre Asociatia de Dezvoltare intercomunitara "Asociatia de Apa" Sibiu 2009-03-25
35 / 2009 privind stabilirea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul bugetar 2009 2009-03-25
33 / 2009 privind alegerea presedintelui de sedinta 2009-03-25
32 / 2009 privind organizarea pasunatului in comuna Rasinari in anul 2009 2009-03-17
31 / 2009 privind aprobarea Statutului Asociatiei proprietarilor de terenuri Rasinari 2009-03-17
30 / 2009 privind aprobarea contractarii unei societati comerciale de specialitate care sa presteze serviciului de strangere si de depozitare intr-un loc autorizat a gunoaielor menajere existente pe malurile celor doua parauri care traverseaza 2009-03-17
29 / 2009 privind aprobarea acordarii de material lemnos pentru constructie destinat nevoilor proprii de constructie si reparatii ale persoanelor fizice 2009-03-17
28 / 2009 privind modificarea si completarea Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara 2009-03-17