Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
23 / 2009 privind aprobarea intocmirii documentatie cadastrale pentru dezmembrarea suprafetei de 60 de mp din apartamentul nr. I/I inscris in CF nr. 7954 Rasinari Nr. top 1308/2/I/,1309/2/I/I,1293/I/I,1310/I/I,1311/1/I/I,1314/I/I,1315/1/I/I 2009-03-17
22 / 2009 privind aprobarea cuprinderii unor terenuri in inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Rasinari declarat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Rasinari nr. 43 din 24 august 2001 2009-03-17
19 / 2009 privind alegerea presedintelui de sedinta 2009-03-17
17 / 2009 privind alegerea presedintelui de sedinta 2009-03-17
68 / 2008 privind aprobarea initierii intocmirii documentatiei de urbanism faza P.U.Z. in vederea constituirii unui trup intravilan si trecerii in intravilanul comunei Rasinari a terenului inscris in C.F. nr. 3457 Rasinari nr. top 5607 pentru construirea unor case de locuit P+1 2008-07-31
41 / -0001 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Asociatia de Apă „ Sibiu la care comuna Rasinari este membru asociat 0000-00-00
24 / -0001 Hot. nr. 24 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 0000-00-00
12 / -0001 privind stabilirea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul bugetar 2010 0000-00-00
11 / -0001 Hotărârea nr.11 privind exprimarea acordului pentru inchirierea unui spatiu din cadrul sediului Ocolului Silvic Rasinari pentru functionarea Asociatiei Administratorilor de Paduri din Romania 0000-00-00