Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2009 privind completarea Hotararii Consilului Local al comunei Rasinari nr. 140/20 noiembrie 2008 privind stabilirea unor reguli pentru asigurarea si pastrarea curateniei si a ordinii pe teritoriul comunei Rasinari, judetul sibiu 2009-03-17
26 / 2009 privind aprobarea modificarii continutului unei pozitii si a radierii unei pozitii din inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei Rasinari 2009-03-17
25 / 2009 privind stabilirea taxei pentru consumul de apa din reteaua de apa a comunei Rasinari pentru persoanele juridice si a altor masuri in vederea incasarii taxei pentru consumul de apa din reteua de apa a comunei 2009-03-17
24 / 2009 privind aprobarea Avizului de oportunitate favorabil emis de catre arhitectul sef la judetul Sibiu pentru intocmirea unui Plan urbanistic zonal cu Regulament local de urbanism aferent pentru terenul inscris in CF nr. 7987 Rasinari 2009-03-17
23 / 2009 privind aprobarea intocmirii documentatie cadastrale pentru dezmembrarea suprafetei de 60 de mp din apartamentul nr. I/I inscris in CF nr. 7954 Rasinari Nr. top 1308/2/I/,1309/2/I/I,1293/I/I,1310/I/I,1311/1/I/I,1314/I/I,1315/1/I/I 2009-03-17
22 / 2009 privind aprobarea cuprinderii unor terenuri in inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Rasinari declarat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Rasinari nr. 43 din 24 august 2001 2009-03-17
19 / 2009 privind alegerea presedintelui de sedinta 2009-03-17
17 / 2009 privind alegerea presedintelui de sedinta 2009-03-17
68 / 2008 privind aprobarea initierii intocmirii documentatiei de urbanism faza P.U.Z. in vederea constituirii unui trup intravilan si trecerii in intravilanul comunei Rasinari a terenului inscris in C.F. nr. 3457 Rasinari nr. top 5607 pentru construirea unor case de locuit P+1 2008-07-31
41 / -0001 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Asociatia de Apă „ Sibiu la care comuna Rasinari este membru asociat 0000-00-00