Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al Achizitiilor Publice 2012-09-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului ” Extinderea si reabilitarea infrasrucrturii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov “ 2012-09-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii nr. 1 din 29.03.2009 2012-09-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind avizarea favorabila a Studiului de Fezabiltate revizuit privind proiectul „ Sistem de Management Integrat la deseurilor in Judetul Sibiu” 2012-09-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat de reprezentare permanenta a Primarului comunei Rasinari in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO Sibiu”. 2012-09-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2012 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr. 2/2.02.2012 2012-09-27
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cumpararii unor bunuri înscrise in CF Rasinari nr. 7583, nr.top. 8723/2, prin participare la licitatie publica 2012-09-27
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cumpararii unor bunuri înscrise in CF Rasinari nr. 7583, nr.top. 8723/3, prin participare la licitatie publica 2012-09-27
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cumpararii unor bunuri înscrise in CF Rasinari nr. 7583, nr.top. 8723/4, prin participare la licitatie publica 2012-09-27
Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii cotizaţiei pentru membrii Asociaţiei GAL Mărginimea Sibiului 2012-09-27