Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de hotărâre privind numirea ca diriginte de santier pentru implementarea proiectului Marginimea Sibiului 2012-09-27
PROIECT DE HOTARARE privind organizarea pasunatului în comuna Raşinari în anul 2012 2012-09-01
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2012 aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Rasinari nr. 2/2.02.2012 2012-07-31
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii organigramei Regiei publice locale Ocolul Silvic Rasinari pentru anul 2012 2012-07-31
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea listei partizilor pe picior oferite spre vânzare de către Regia Publică Locală Ocolul Silvic „Răşinari” la licitaţia din 14 februarie 2008 2012-07-31
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase de catre Regia Publică Locală Ocolul Silvic Răşinari R.A. catre agentii economici 2012-07-31
PROIECT DE HOTARARE privind constituirea Comisiei de evaluare prealabila 2012-07-31
PROIECT DE HOTARARE privind majorarea capitalului social al Societatii Comerciale GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI SRL 2012-07-31
Privind completarea Programului anual al Achizitiilor Publice aprobat pentru anul bugetar 2012 2012-07-31
Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării postului din statul de functii de referent din cadrul Centrului de Informare Turistica Rasinari 2012-07-31