PROIECT DE HOTĂRÂRE privind avizarea favorabila a Studiului de Fezabiltate revizuit privind proiectul „ Sistem de Management Integrat la deseurilor in Judetul Sibiu”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind avizarea favorabila a Studiului de Fezabiltate revizuit privind proiectul „ Sistem de Management Integrat la deseurilor in Judetul Sibiu”
Înapoi