PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului ” Extinderea si reabilitarea infrasrucrturii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov “

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului ” Extinderea si reabilitarea infrasrucrturii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov “, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului pentru comuna Rășinari.
Înapoi