Știri și evenimente

05.03.2018

Anunt public privind promovare invatamant dual

Anunt public privind promovare invatamant dual 

20.02.2018

Anunt public privind deciziile de impunere persoane juridice 2018

Anunt public privind deciziile de impunere persoane juridice 2018 

13.02.2018

Anunt public privind deciziile de impunere persoane fizice 2018

Anunt public privind deciziile de impunere persoane fizice 2018 

07.02.2018

Anunt_public__eligibilitate_cultura_si_sport_2018

Anunt_public__eligibilitate_cultura_si_sport_2018 

25.01.2018

Anunt public referitor la bugetul local al comunei Rasinari pentru anul 2018

Anunt public referitor la bugetul local al comunei Rasinari pentru anul 2018  

05.01.2018

Anunt public referitor la cererea privind contractarea unei finantari rambursabile pentru realizarea unor investitii publice de interes local

Anunt public referitor la cererea privind contractarea unei finantari rambursabile pentru realizarea unor investitii publice de interes local 

29.09.2017

Anunt privind concurs administrator S.C. Gospodărire Comunală S.R.L. Răşinari

Anunt privind concurs administrator S.C. Gospodărire Comunală S.R.L. Răşinari 

12.09.2017

Anunt public privind etapa I de pregatire a elaborarii, actualizarii PUG-ului Rasinari, jud. Sibiu

Anunt public privind etapa I de pregatire a elaborarii, actualizarii PUG-ului Rasinari, jud. Sibiu

25.08.2017

Anunt public privind demararea procedurii de selectie in vederea desemnarii unor membriiai Consiliului de Administratie la Ocol Silvic Rasinari

Anunt public privind demararea procedurii de selectie in vederea desemnarii unor membrii ai Consiliului de Administratie  la Ocol Silvic Rasinari 

04.04.2017

ANUNT DE INTERES PUBLIC privind vanzarea terenului in suprafata de 3240 mp, inscris in CF Rasinari 102226. nr. top. 102226

ANUNT DE INTERES PUBLIC privind vanzarea terenului in suprafata de 3240 mp, inscris in CF Rasinari 102226. nr. top. 102226