Știri și evenimente

07.02.2018

Anunt_public__eligibilitate_cultura_si_sport_2018

Anunt_public__eligibilitate_cultura_si_sport_2018 

25.01.2018

Anunt public referitor la bugetul local al comunei Rasinari pentru anul 2018

Anunt public referitor la bugetul local al comunei Rasinari pentru anul 2018  

05.01.2018

Anunt public referitor la cererea privind contractarea unei finantari rambursabile pentru realizarea unor investitii publice de interes local

Anunt public referitor la cererea privind contractarea unei finantari rambursabile pentru realizarea unor investitii publice de interes local 

29.09.2017

Anunt privind concurs administrator S.C. Gospodărire Comunală S.R.L. Răşinari

Anunt privind concurs administrator S.C. Gospodărire Comunală S.R.L. Răşinari 

12.09.2017

Anunt public privind etapa I de pregatire a elaborarii, actualizarii PUG-ului Rasinari, jud. Sibiu

Anunt public privind etapa I de pregatire a elaborarii, actualizarii PUG-ului Rasinari, jud. Sibiu

25.08.2017

Anunt public privind demararea procedurii de selectie in vederea desemnarii unor membriiai Consiliului de Administratie la Ocol Silvic Rasinari

Anunt public privind demararea procedurii de selectie in vederea desemnarii unor membrii ai Consiliului de Administratie  la Ocol Silvic Rasinari 

04.04.2017

ANUNT DE INTERES PUBLIC privind vanzarea terenului in suprafata de 3240 mp, inscris in CF Rasinari 102226. nr. top. 102226

ANUNT DE INTERES PUBLIC privind vanzarea terenului in suprafata de 3240 mp, inscris in CF Rasinari 102226. nr. top. 102226

23.03.2017

ANUNT DE INTERES PUBLIC Privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru Programul actiunilor din domeniul culturii si sportului in comuna Rasinari, judetul Sibiu pe anul 2017

ANUNT DE INTERES PUBLIC

Privind aprobarea Ghidului
de eligibilitate pentru Programul actiunilor din domeniul culturii si sportului in
comuna Rasinari, judetul Sibiu pe anul 2017

 

24.02.2017

Anunt public privind proiectul de buget local pentru anul 2017

Anunt public privind proiectul de buget local pentru anul 2017 

22.12.2016

ANUNT DE INTERES PUBLIC privind închirierea prin licitaţie publică a pasunii alpine Serbanei, aflata in patrimoniul privat al comunei RAȘINARI

 

ANUNT DE INTERES PUBLIC privind închirierea prin licitaţie publică a pasunii  alpine Serbanei,

aflata in patrimoniul privat al comunei RAȘINARI